Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni” informuje, że dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione w portalu e-bok.
Informacje dotyczące portalu dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce E-BOK.
https://komunalni.com.pl/e-bok/