Informacja

Skan komunikatu regionalnego związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych w bydgoszczy

Wyjaśnienie opublikowane przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie petycji z dnia 20 lipca 2020r.

Skan komunikatu regionalnego związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych w bydgoszczy