Petycja

Na podstawie art. 2 i 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach działając w interesie publicznym, członków spółdzielni oraz podpisanych niżej spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, wnosimy petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy.