Informacja

skan informacji o zmianach funkcjonowania obsługi interesantów spółdzielni mieszkaniowej "KOMUNALNI"

Informacja o zmianie sposobu obsługi interesantów w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa