INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – UL. SWOBODNA 12

Administracja S.M. „KOMUNALNI” informuje, że nastąpiła konieczność usunięcia drzew zlokalizowanych przy śmietniku Swobodna 12 zlokalizowanym vis-a-vis szczytu budynku przy ul.Piłsudskiego 4 . Powyższe podyktowane jest faktem, że drzewa rosną bezpośrednio nad instalacją wodno-kanalizacyjną i gazową . W przypadku pytań lub prosimy o kontakt z Administracją pod nr tel. 52 344-91-81