Altanowa 26A (kompleks garażowy)

Zespół garażowy, przekazywany do użytkowania
etapami od czerwca 2008 r. do czerwca 2011 r.