Altanowa 28A (kompleks garażowy)

Zespół garażowy, przekazany do użytkowania w kwietniu 2001 r.