Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalni”:

Stanisław Grodzicki – Prezes Zarządu
Stanisław Jóźwiak – Zastępca Prezesa

Małgorzata Budnik – Pełnomocnik Zarządu
Krzysztof Piskrzyński – Pełnomocnik Zarządu