Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Komunalni”:

Stanisław Grodzicki – Prezes Zarządu
Stanisław Jóźwiak – Członek Zarządu

Małgorzata Budnik – Pełnomocnik Zarządu
Krzysztof Piskrzyński – Pełnomocnik Zarządu