Ogłoszenie o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni” zatrudni osobę na stanowisku

SPECJALISTA ds. INWESTYCYJNYCH i TECHNICZNYCH

Główne zadania:

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad prowadzonymi przez Spółdzielnię inwestycjami,
 • koordynacja działań projektanta, inwestora zastępczego oraz generalnego wykonawcy inwestycji, w tym wizyty na placu budowy,
 • współpraca z pośrednictwami nieruchomości, kancelariami notarialnymi, organami administracji publicznej, dostawcami mediów, bankami oraz doradcami kredytowymi w zakresie dotyczącym prowadzonych inwestycji,
 • analiza ofert sprzedaży nieruchomości gruntowych pod kątem możliwości zakupu przez Spółdzielnię w celu realizacji kolejnych inwestycji,
 • obsługa klientów w ramach procesu sprzedaży lokali,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych inwestycji,
 • uczestnictwo w przekazywaniu lokali w zrealizowanych inwestycjach,
 • obsługa zgłoszeń gwarancyjnych,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorowych zadań inwestycyjnych oraz robót remontowych,
 • wykonywanie kontroli okresowych budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni,
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi prowadzonymi w zasobach Spółdzielni,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla planowanych robót remontowych,
 • weryfikacja ofert sporządzanych przez wykonawców robót budowlanych,
 • współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie przekształceń praw do lokali w zasobach Spółdzielni,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji oraz dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Word, Excel), programu AutoCAD oraz programów do kosztorysowania (np. Norma, Rodos)
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail sekretariat@komunalni.com.pl. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „KOMUNALNI” z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami i sposobem przetwarzania danych osobowych w SM Komunalni, a podane dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem/am poinformowany/a o swoich prawach w związku z przetwarzaniem  moich danych/strona internetowa – obowiązek informacyjny/”.